קבלת תביעה לפיצוי רוכש דירה מקבלן בשל איחור במסירת החזקה

בהסכם מכר/רכישה מקבלן נקבע כי מועד מסירת החזקה בדירה יהא בתוך 19 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר ע"י הצדדים, או בתוך 21 חודשים מיום קבלת היתר הבניה, המאוחר מבניהם.

מסירת החזקה בוצעה באיחור של  למעלה משנה.

בהתאם לדין, על הקבלן לשלם ולפצות את הרוכש, ב-"סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5" וזאת בגין 8 חודשים ראשונים, ו"בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25" עבור יתרת התקופה.

הקבלן פיצה את הרוכש חלקית בלבד בטענה, כי היתר בניה נכנס לתוקף רק לאחר קבלת היתר חפירה (הניתן ע"י בזק).

ביום 1.8.21 קיבל בית המשפט השלום בבת ים את התביעה, ובנוסף, בית המשפט קיבל את חוות הדעת השמאית מטעם הרוכשים (לעניין שווי שכירות) .

 

תא"מ 39267-07-20

 

דילוג לתוכן