בית המשפט דחה תביעת קבלן פינוי פסולת ועפר לקבלת תשלום בסך כמיליון שקלים כי לא סיפק אישור הטמנה כדין

בית משפט השלום בתל אביב גיבה את החלטתה של חברת גינון ותחזוקת גינות ציבור, שלא לשלם לחברת פינוי פסולת ועפר את התמורה עבור עבודתה, משום שחברת פינוי הפסולת לא הציגה אישורי הטמנה, כנדרש על פי החוק.

בעקבות אי התשלום, הגישה חברת פינוי הפסולת תביעה נגד חברת הגינון (אשר יוצגה ע"י משרד עורכי דין שרף אלקיים ושות') ובה ביקשה מבית המשפט להורות לחברת הגינון לשלם לה כמליון שקלים.

סלע המחלוקת בין הצדדים, סבב סביב השאלה: האם על חברת הפינוי היה להמציא אישורי פינוי והטמנת פסולת בפני חברת הגינון, כחלק מהחוזה שנחתם ביניהן?

בית המשפט קיבל את עמדת חברת הגינון ובעליה, וקבע כי תנאי הזמנת העבודה של עיריית תל אביב, היוו חלק מהחוזה בין הצדדים. החוזה בין העירייה לחברת הגינון מתנה מפורשות את תשלום התמורה לחברת הגינון, בהצגת אישורי הטמנה ואילו החוזה בין התובעת לנתבעת אימץ לתוכו את תנאיו של החוזה בין הנתבעת לעירייה.

עוד קבע בית המשפט, כי לא קיים חוב של חברת הגינון  לחברת פינוי הפסולת, וכי האחרונה לא עמדה בהתחייבותה החוזית לספק אישור הטמנה. "הדעת אינה נותנת, כי חברת הגינון, שלא קיבלה כספים מהעירייה עבור עבודות שביצעה חברת פינוי הפסולת, תשלם לחברת הפינוי את התמורה על פי החוזה ביניהן".

בית המשפט  דחה  במקביל את הבקשה ל"הרמת מסך" מחברת הגינון, שתאפשר לחברת פינוי הפסולת לרדת לנכסיו הפרטיים של בעל חברת הגינון, על מנת להחזיר לה את החוב. בית המשפט קבע, כי  גם אם היה נקבע כי קיים חוב של חברת הגינון לחברת פינוי הפסולת, בעל חברת הגינון איננו צד לחוזה, אשר נחתם בין שתי החברות

ת.א. 45091-08-19 מיראל החזקות והשקעות בע"מ נ' בן עמי שאול גינון והשקיה בע"מ

 

דילוג לתוכן