הפטר לאלתר

קבלת הפטר מייד לאחר הכרזת חייב כפושט רגל

יאיר (שם בדוי) יצר חובות רבים והגיש לבית המשפט בקשה לכינוס נכסיו ולהכרזה עליו כפושט רגל.
יאיר נטול נכסים, נכה באופן חלקי ועובד במשרה חלקית (בשל נכותו).
האם יאיר יוכרז כפושט רגל? האם תקבע לו תוכנית פירעון? האם יאיר יכול לקבל הפטר באופן מיידי?
סעיף 18 ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 קובע כדלקמן:
(א) בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה:
(1) להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42;
(2) לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו;
(3) לקבוע, בכפוף להוראות סעיף 63, כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר, מהטעם שאין בניהול הליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת לנושים, ובלבד שחלפו לפחות ששה חודשים מיום מתן צו הכינוס; על הפטר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 66, 67, 69 ו-226.
.
היינו, לבית המשפט סמכות ליתן ליאיר צו הפטר מייד לאחר הכרזתו כפושט רגל, וזאת כאשר אין בניהול הליך פשיטת הרגל כדי להביא תועלת לנושים.
מוסד ההפטר לאלתר מטרתו לחזק את האינטרס של יאיר לפתוח דף חדש בחייו.
• בר"ע 2282/03 גרינברג נ כונס הנכסים הרשמי פ"ד נח (2) 814.
• פש"ר 51856-03-16 רחמני נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון ואח' (פורסם בנבו)
מה הן השיקולים העומדים בפני בית המשפט, לפיהן עשוי בית המשפט להיעתר לבקשת יאיר לקבלת הפטר מיידי (לאחר ההכרזה)?
טרם ההכרעה בבקשה לקבלת הפטר מיידי, על בית המשפט להכריז על יאיר כפושט רגל.
המבחן העיקרי להכרזה על יאיר כפושט רגל, ע"פ פקודת פשיטת הרגל והפסיקה, הוא, האם יאיר נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם.
בהעדר תום לב, אין יאיר זכאי "לחסות בצל המטריה" של הפקודה.
ראו לעניין זה:
• שלמה לוין ואשר גרוניס, פשיטת רגל, מהדורה שלישית, עמ' 173
• ע"א 5503/92 קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט (1) 756
• ע"א 6021/06 פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם במאגרים משפטיים)
משהכריז בית המשפט על יאיר כפושט רגל, בית המשפט בוחן את בקשת יאיר למתן הפטר מיידי, תוך שהוא שוקל את נסיבות חייו של יאיר, את כמות הנושים ועמדתם, את היקף החובות אותם צבר יאיר, וכן את עיקרון תום הלב.
שיקולים אשר עומדים בפני בית המשפט הנם: גילו של יאיר, מגבלות רפואיות, כושר עבודה ויכולת השתכרות (בהווה ובעתיד), קבלת קצבאות וכיו"ב
במקרים בהם אין ליאיר נכסים והוא נטול כושר השתכרות, בית המשפט עשוי "להכתיר" את ניהול ההליך שאין בו כדי להביא תועלת לנושים, ולהורות על מתן צו הפטר מייד עם הכרזה על יאיר כפושט רגל.
ראו: פש"ר 51856-03-16 רחמני נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון ואח' (פורסם בנבו).

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

דילוג לתוכן